404 Not Found

The page that you have requested could not be found. Misi & Visi

MISI & VISI

Misi Kami

  • Memastikan tahap perkhidmatan terbaik dan cemerlang kepada semua pelanggan.
  • Mewujudkan suasana kerja yang mesra, warga kerja yang cekap, terlatih, bersemangat tinggi dan berdaya saing semasa melaksanakan tanggungjawab secara profesional dan dalam masa yang ditetapkan.
  • Berusaha untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan baru selaras dengan perubahan kehendak pelanggan.

Visi Kami

  • Perkhidmatan yang cepat dan berkualiti
  • Memberikan penyelenggaraan yang proaktif
  • Memastikan setiap aduan oleh pelangan di selesaikan dengan segera.
  • Yang paling penting ialah kecekapan pihak pengurusan menyediakan perkerja-perkerja mahir  yang berkelayakkan mengikut bidang yang diceburi.

Senarai Pelanggan Kami