404 Not Found

The page that you have requested could not be found. Lembaga Pengarah

LEMBAGA PENGARAH

Ahli lembaga Pengarah kami terdiri daripada individu yang berpengalaman dan komited yang membawa bersama mereka kemahiran yang luas. Dengan kemahiran, pengalaman dan pengetahuan yang luas, mereka dapat memantau kegiatan perniagaan Kumpulan secara berkesan.

Setakat 8 April 2014, Seri Panglima Sdn.Bhd. mempunyai 2 orang Pengarah.

Pengerusi Eksekutif
Pengerusi Eksekutif

Yang Teramat Mulia Tunku Panglima Besar Kedah Dato’ Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinaz binti Tunku Abdul Halim Mu’adzam Shah

DKM.,DKYR.,SHMS.,PSM.,PAT.,JP.,Hon.,Ph.D(UUM),Hon.Ph.D.(KUIN)

AHLI JEMAAH PEMANGKU SULTAN KEDAH

 


Pengerusi Eksekutif
Pengerusi Eksekutif

Dato' Bijaya Indera Dato' Paduka Haji Syed Unan Mashri Bin Syed Abdullah

DHMS.,DGMK.,DSDK.,JMN.,SDK.,PAT.,BMS.,AMK.,BCK.,BPI.,JP

DATO' BIJAYA INDERA

 

Senarai Pelanggan Kami